Socialinė veikla

Neįgaliųjų socialinės įmonės statusas. Besirūpindama žmonėmis, įmonė „Acorus Calamus" įgijo neįgaliųjų socialinės įmonės statusą. Šiandien įmonėje jau daugiau nei 50% dirbančiųjų sudaro praradę darbingumą asmenys, kurie negali lygiomis sąlygomis konkuruoti šalies darbo rinkoje. Suteikdama galimybę jiems prisijungti prie stiprios ir inovatyvios įmonės kolektyvo - „Acorus Calamus" prisideda prie neįgaliųjų integracijos į darbo rinką šalyje.