ES struktūrinių fondų įsisavinimas

Pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, bei sekančias programas įmonėje įgyvendinami projektai:

Ekonominio augimo veiksmų programos priemonę „Lyderis LT":
Tikslas - įmonės pagaminamos produkcijos pakavimas pagal ES ir Farmacijos įstatymo reikalavimus.
Ekonominio augimo veiksmų programos priemonę „E-Verslas":
Tikslas - inicijuoti IT valdymo sistemos diegimą.
Ekonominio augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės":
Tikslas - atrasti naujų eksporto plėtros galimybių, bei padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose.

2015-03-12

2014 - 2015 metais UAB „Acorus Calamus" pagal "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros" įgyvendinimo priemonę įvykdė projektą "Inočekiai LT". Tikslas - atlikti vaistinių arbatų liofilizacijos proceso optimizavimo ir įtakos jų vaistinėms savybėms tyrimus. 

2013-09-20

Eksporto vystymas tikslinėse užsienio rinkose

Š. m. rugsėjo 20 d. UAB „Acorus Calamus" baigė įgyvendinti projektą UAB „Acorus Calamus" eksporto vystymas tikslinėse užsienio rinkose (Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-01-332).

Projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės".

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 238522,69 Lt. Iš jų Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama parama iki 168893,75 Lt.

 

2011-11-30

Š. m. lapkričio 30 d. UAB „Acorus Calamus" baigė įgyvendinti projektą „UAB „Acorus Calamus" vykstančių verslo procesų bei standartizuotų Geros Vaistų Gamybos Praktikos (GVGP) procedūrų kompiuterizavimas" (Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-096).

Projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „E - verslas LT".

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 140440,00Lt. Iš jų Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo skiriama parama iki 70220,00 Lt.

Projektų vykdytojas: UAB „Acorus Calamus"

Projektus finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas